Punjabi ICBC Knowledge Test PDF

/50
5 votes, 3.2 avg
2673

ICBC Knowledge Test in Punjabi - 3

Total Questions: 50

Passing Marks: 80%

1 / 50

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

2 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

3 / 50

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ____ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4 / 50

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

5 / 50

ਹਮਲਾਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

6 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

7 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ABS ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ?

8 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

9 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

10 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

11 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ _____ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

13 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

14 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

15 / 50

ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 80km/ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ___km/h ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

16 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

17 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

18 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

19 / 50

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

20 / 50

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

21 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

22 / 50

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ

23 / 50

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ _____ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

24 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

25 / 50

ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 80km/ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ___km/h ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

26 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

27 / 50

ਕਿਸੇ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲ ਦੇ ___ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

28 / 50

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

29 / 50

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕਿਡ (ਤਿਲਕਣ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

30 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

31 / 50

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

32 / 50

ਇਹ ਇਕ

33 / 50

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ______ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ______ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

34 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ABS ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

35 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

36 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

37 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

38 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

39 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

40 / 50

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਸੜਕ/ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

41 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

42 / 50

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

43 / 50

ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ _____ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

44 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

45 / 50

ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਲੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ?

46 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

47 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

48 / 50

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

49 / 50

ਇਸ ਸੜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

50 / 50

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਬੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Your score is

0%

Please rate this quiz

error: Content is protected !!